esky deutsch english

                                                                   BYLO     BUDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 2. prosince 2012: PRVNÍ ADVENTNÍ NEDěLE v Jednotě bratrské v Železném Brodě - Brodci, sbory Hvězdičky a řetízek zpívají Hosana, zač. v 9.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 14. prosince 2012: ADVENTNÍ KONCERT řETÍZKU v kapli sv. Anny ve Velkých Hamrech - Hamrskách od 17 hodin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 15. prosince 2012: ADVENTNÍ KONCERT řETÍZKU v kostele sv. Bartoloměje v Držkově od 17 hodin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 20. prosince 2012: VÁNOčNÍ KONCERT ZUŠ v divadle v Železném Brodě od 17 hodin, představí se sólisté, soubory a pěvecké sbory, žáci dramatického oboru, výzdobu zjistí žáci výtvarného oboru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 21. prosince 2012: ZPÍVÁNÍ POD VÁNOčNÍM STROMEM na náměstí v Železném Brodě, sbory Hvězdičky a řetízek zpívají koledy a vánoční písně za doprovodu dechového orchestru Broïanka, zač. v 17 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle 23. prosince 2012: ADVENTNÍ KONCERT řETÍZKU v modlitebně Jednoty bratrské v Železném Brodě - Brodci , zač. v 17 hodin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------