esky deutsch english

První CD Dětského pěveckého sboru řetízek se jmenuje Kyrie, eleison . Pěvecká sóla zpívají Lucie Trakalová a Štěpánka Skalová. Doprovází Komorní orchestr Konzervatoře v Pardubicích, Šárka Turrová a Dagmar Vajdíková - varhany a Eva Pavková - zobcová flétna. Nastudoval a řídí sbormistr Josef Hlubuček. Nahráno v Domě hudby v Pardubicích ve dnech 23.,30. a 31.října 1999 a 7.ledna 2000. Hudební režie Antonín Dvořák, zvuková režie Petr Pičman. Vydala agentura MUZIK CENTRUM Pardubice v roce 2000.


Kyrie, eleison

[1]   Jiří Laburda: Ecce sacerdos magnus   (3:37)
[2]   Jiří Laburda: Beata Dei Genitrix   (3:37)
Jiří Laburda: Missa clara
[3]   Kyrie   (3:54)
[4]   Gloria   (5:13)
[5]   Credo   (6:58)
[6]   Sanctus   (3:55)
[7]   Agnus Dei   (4:22)
[8]   Jezu Kriste (středověký chorál, text Mistr Jan Hus)   (1:49)
[9]   Jacob Arcadelt: Ave Maria   (2:03)
[10]   Johann Seb. Bach: Jesus bleibet meine Freude
(část kantáty 147, upravil Jan Svoboda)   (3:14)
[11]   Karel Blažej Kopřiva: Salve regina   (4:29)
[12]   Stanislav Šebek: Cantate o blahoslavené Anežce   (2:59)
[13]   Pane, chci být dobrý křesan
(černošská duchovní píseò, upravil Josef Hlubuček)   (2:28)
[14]   Ó, Bože veliký   (4:34)
[15]   Smiluj se, Bože (Amsterodamský kanc. J. A. Komenského, upr. Petr Eben)
[16]   Prayer for Pentecost (Gerald Kensinger)   (4:05)
[17]   Profession Of Faith (The Booth, upravil Jan Svoboda)   (4:05)

  Celkový čas: 58 minut a 37 sekund

Druhé CD Dětského pěveckého sboru řetízek se jmenuje české Vánoce s řetízkem . Pěvecká sóla zpívají Veronika Bursová, Klára Kočí, Edita Podstawková, Adriana Svárovská, Štěpánka Skalová a Lucie Trakalová. Doprovází orchestr Konzervatoře v Pardubicích, Dagmar Vajdíková - varhany. Nastudoval a řídí sbormistr Josef Hlubuček. Nahráno v Domě hudby v Pardubicích ve dnech 21.září, 13. a 26. října 2002. Hudební režie Antonín Dvořák, zvuková režie Petr Pičman. Vydal Karel Rais - Pardubice.


české Vánoce
s řetízkem

Antonín Hradil: česká vánoční mše koledová, op. 47 pro dětský sbor, pěvecká sóla, symfonický orchestr a varhany upravil Josef Hlubuček
[1]   Kyrie   (2:35)
[2]   Gloria   (4:08)
[3]   Graduale   (1:59)
[4]   Credo   (1:46)
[5]   Offertorium   (2:56)
[6]   Sanctus   (1:01)
[7]   Benedictus   (3:16)
[8]   Agnus   (2:07)
[9]   Požehnání   (1:33)

Koledy ze severních čech ze sbírky Josefa Horáka podle Jaroslava Krčka, pro dětský sbor, pěvecká sóla, komorní orchestr a varhany upravil Josef Hlubuček
[10]   Přišli jsme k vám na koledu (z Vojtěšic)   (2:22)
[11]   Aj, co to nového (z Vysokého nad Jizerou)   (1:30)
[12]   Štědrýho dne o pùlnoci (z Benecka)   (1:55)
[13]   Na koladu jsme přišli k vám (ze Sklenařic)   (1:06)
[14]   Radostně budem zpívati (ze Sklenařic)   (2:26)
[15]   Hajej, nynej, Jezu Kriste (z Podkrkonoší)   (1:14)
[16]   Jiří Laburda: Přišlo k nám, Jezulátko
Pásmo českých a moravských koled pro dětský sbor, pěvecká sóla, varhany, klavír, vibrafon a bicí nástroje (Věnováno sbormistru Josefu Hlubučkovi a jeho sboru řetízek)   (17:31)

  Celkový čas: 49 minut a 50 sekund